South Face of Montserrat Mountain Natural Park
South Face of Montserrat Mountain Natural Park
Agulles refuge in "Les Agulles" area
Agulles refuge in "Les Agulles" area
West face
West face
North Face
North Face
Male of Capra Pyrenaica
Male of Capra Pyrenaica
West face from down
West face from down
Agulla "Bola de la Partió" (Left ball)
Agulla "Bola de la Partió" (Left ball)
Agulla "Bola de la Partió" from top
Agulla "Bola de la Partió" from top
Boleta de Portell Estret i Agulla de "l'Ànec"
Boleta de Portell Estret i Agulla de "l'Ànec"
Wallcreeper (Tichodroma muraria)
Wallcreeper (Tichodroma muraria)
Agulla "Bola de la Partió"
Agulla "Bola de la Partió"
Peregrine Falcon hunting and wild goat male
Peregrine Falcon hunting and wild goat male
"Les Agulles" area
"Les Agulles" area
Back to Top